Modlitwa

Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.

(Z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej)

Rekolekcje szkolne

Jak co roku w Wielkim Poście w dniach od 2 do 4 marca przeżywaliśmy szkolne rekolekcje wielkopostne. Tym razem tematem było hasło roku duszpasterskiego „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nauki rekolekcyjne głosił ksiądz Dawid Kawała a oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny, w którego skład wchodziły uczennice szkoły.

Niewątpliwie rekolekcje były czasem potrzebnym do wejrzenia w głąb siebie, ożywienia wiary i dobrego przygotowania się na Święta Wielkiej Nocy. Oby ich owoce trwały w nas jak najdłużej.

Credo

Credo... Niby każdy z nas je zna, odmawia przynajmniej raz w tygodniu, w trakcie niedzielnej Eucharystii, ale... ilu z nas rozumie wypowiadane od lat słowa?