Kolędnicy Misyjni 2014

W tym roku  po raz drugi dzieci z Koła Misyjnego oraz inni uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w akcji Kolędnicy Misyjni. Cztery grupy kolędników  29 i 30 grudnia odwiedzało domy mieszkańców naszej parafii z krótkim programem kolędowym.

 

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"

Od pierwszej niedzieli Adwentu Kościół w Polsce rozpoczyna drugi etap programu duszpasterskiego, którego myślą przewodnią są słowa: "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie - przez wiarę i chrzest do świadectwa". Pierwszy rok, był skoncentrowany na pogłębieniu wiary w Jezusa Chrystusa, drugi, który rozpoczynamy będzie wezwaniem do nawrócenia. Stąd jego hasło brzmi: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!", a znakiem, który mu będzie towarzyszyć jest krzyż.

Modlitwa

Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.

(Z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej)

Credo

Credo... Niby każdy z nas je zna, odmawia przynajmniej raz w tygodniu, w trakcie niedzielnej Eucharystii, ale... ilu z nas rozumie wypowiadane od lat słowa?