Adopcja Serca 2015

 
W Niedzielę Misyjną dzieci z Koła Misyjnego zbierały pieniądze
na Adopcję Serca Joanny Nelago z Namibii. Dzięki hojności parafian zebrano kwotę wystarczającą na opłacenie kolejnych dwóch lat nauki dziewczynki.

Modlitwa

Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.

(Z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej)