Święty Jan Paweł II

«Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi»
(Mt 5, 9).

"Tak mówi do nas Chrystus w Kazaniu na Górze. Z głębi swego miłującego Serca wypowiada pragnienie naszego szczęścia. Chrystus wie, że największym szczęściem człowieka jest takie zjednoczenie z Bogiem, które czyni człowieka synem Bożym. Pośród różnych dróg prowadzących do pełni szczęścia, wskazuje i tę, która prowadzi poprzez czynienie pokoju i dzielenie się nim z innymi. Ludzie pokoju godni są imienia synów Bożych. Jezus takich ludzi nazywa szczęśliwymi."

Credo

Credo... Niby każdy z nas je zna, odmawia przynajmniej raz w tygodniu, w trakcie niedzielnej Eucharystii, ale... ilu z nas rozumie wypowiadane od lat słowa?